O Centru

Centar za profesionalnu rehabilitaciju “Zagreb” osnovan je 19. veljače 2015. godine kao ustanova za organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom. Osnivači Centra su Republika Hrvatska sa osnivačkim udjelom od 40% i Grad Zagreb sa osnivačkim udjelom od 60%. Temeljem Uredbe o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju “Zagreb” (Narodne novine 9/2019), koja je stupila na snagu 26. siječnja 2019., Republika Hrvatska u cijelosti je preuzela osnivačka prava i obveze nad Centrom.

Djelatnosti Centra su:

 • organiziranje i izvođenje usluga profesionalne rehabilitacije samostalno ili u suradnji sa srednjoškolskom ustanovom ili drugom pravnom osobom koja ispunjava uvjete za osposobljavanje propisane zakonom
 • sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti
 • profesionalno informiranje, savjetovanje i procjena profesionalnih mogućnosti odnosno izdavanje nalaza i mišljenja
 • analiza tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad
 • procjena mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja,
 • radno osposobljavanje, dokvalifikacija, prekvalifikacija i programi za održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja
 • informiranje i savjetovanje o pomoćnoj tehnologiji u učenju i radu
 • provođenje pojedinačnih i skupnih programa za unaprjeđenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu
 • izrada savjetodavnih usluga o primjeni različitih tehnologija i tehnika u učenju i radu uz procjenu mogućnosti primjene
 • pretprofesionlano učenje, planiranje i primjena odabrane tehnologije
 • razvoj motivacije i osposobljavanje osoba s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije
 • tehnička pomoć, podrška i procjena rezultata
 • informiranje i podrška izvorima financiranja
 • izvođenje programa socijalnog uključivanja
 • izvođenje praktičnog dijela osposobljavanja za rad u tijeku profesionalne rehabilitacije
 • izrađivanje posebnih programa za određenu ciljnu skupinu koja se nalazi u nepovoljnom položaju na tržištu rada
 • posredovanje pri zapošljavanju korisnika tijekom i nakon provedene profesionalne rehabilitacije

Centar vodi sljedeće evidencije temeljem odredbe čl. 28. Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (Narodne novine 75/18):

 • evidenciju osoba s invaliditetom za koje je izrađen nalaz i mišljenje da su privremeno nezapošljivi,
 • evidenciju osoba s invaliditetom za koje je izrađen nalaz i mišljenje da su zapošljivi na zaštitnim radnim mjestima,
 • evidenciju osoba s invaliditetom za koje je izrađen nalaz i mišljenje da su zapošljivi u integrativnim radionicama,
 • evidenciju osoba s invaliditetom za koje je izrađen nalaz i mišljenje s prijedlogom subvencije plaće,
 • evidenciju izrađenih nalaza i mišljenja s planom prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada,
 • detaljnu evidenciju o rehabilitantima,
 • evidenciju naručitelja usluga
 • evidenciju korisnika i poslodavaca za koje se plaćaju usluge stručne podrške.

Centar za profesionalnu rehabilitaciju “Zagreb” primjenjuje sustav upravljanja uslugama profesionalne rehabilitacije u skladu s normom EN ISO 9001 : 2015.