Natječaji

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme  – radno mjesto viši stručni savjetnik, koji je objavljen u Narodnim novinama 17/20, da će se testiranje radi provjere znanja iz područja profesionalne rehabilitacije održati u utorak 10. ožujka 2020. s početkom u 9,00 sati, dok će se razgovori održati istoga dana u 11,00 sati u Centru za profesionalnu rehabilitaciju “Zagreb”, Ulica Republike Austrije 1, Zagreb.

Testiranjem će biti obuhvaćeno poznavanje sljedećih propisa:

  1. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine  157/13, 152/14 i 39/18) i
  2. Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (Narodne novine 75/18).

Pozivamo kandidate da prilikom pristupa testiranju predaju na uvid osobnu iskaznicu.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju i/ili na razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Javni natječaj-viši stručni savjetnik na određeno vrijeme

poziv-na-razgovor – natječaj za imenovanje ravnatelja/ice

Natječaj za imenovanje ravnatelja