2

Radni posjet centru za profesionalnu rehabilitaciju URI-Soča u Mariboru

Dana 8. prosinca 2017. djelatnici CPRZ-a zajedno s predstavnicima Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom boravili su u jednodnevnom radnom posjetu centru za profesionalnu rehabilitaciju URI-Soča u Mariboru. 

Tijekom posjeta održan je radni sastanak na kojem su kolege iz Slovenije predstavile svoj rad i model profesionalne rehabilitacije u Republici Sloveniji te su se izmijenila iskustva u radu. Slijedio je obilazak prostorija Centra s ciljem upoznavanja metoda rada i korištenih instrumenata i alata u rehabilitacijskoj procjeni. 

5.2 4.2 3