Politika kvalitete

“Kad prihvatimo život kakav on jest, u svoj njegovoj raznolikosti i složenosti, tek tada smo u stanju uistinu se radovati životu, biti zahvalni i preuzeti odgovornost za svaki proživljeni trenutak, kakav god on bio”.

 

Centar za profesionalnu rehabilitaciju “Zagreb” svoju misiju temelji na pet osnovnih vrijednosti, i to:

 

  1. DOSTOJANSTVO RADA

Bez zaposlenja bilo koja osoba gubi dostojanstvo. Dostojanstvo osoba s invaliditetom  zasigurno počiva na činjenici da za njih postoje vrijednosti prema kojima usmjeravaju svoje živote, a jedna od njih je pravo na rad. Svojom misijom, djelovanjem i postojanjem,  centar za profesionalnu rehabilitaciju  daje svoj doprinos  uključivanja osoba s invaliditetom u sve tijekove društva.

Osim toga, Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ aktivnom brigom, obuhvatnom i profesionalnom realizacijom poslova stvara povjerenje i poboljšava zadovoljstvo kod  korisnika naših usluga.

  1. DOSTOJANSTVO STRUKE I KOMPETENCIJE

Zahtijevana kvaliteta i visoko zadovoljstvo korisnika naših usluga je moto i obveza svih naših radnika i procesa. Stalnim podizanjem znanja, stavova, vještina i drugih karakteristika podižemo osobne kompetencije svojih zaposlenika i ustanove kao cjeline. U svom radu, naši zaposlenici, poštuju dostojanstvo korisnika naših usluga, i njihovih obitelji ili skrbnika, štiteći ih od nepotrebnog rizika i podupiru socijalnu pravdu. Prilikom pružanja usluga posebno se pridaje pažnja primjeni individualnog pristupa prema svakom korisniku, uzimajući u obzir doprinos pojedinca njegovim uključivanjem u samoprocjenu, povratne informacije i vrednovanje kako osobnih ciljeva, tako i ciljeva profesionalne rehabilitacije.

  1. DOSTOJANSTVO ZAJEDNIŠTVA

Dostojanstvo osobe s invaliditetom temelji se na vlastitom shvaćanju i  razumijevanju sebe, te zrelosti i spremnosti zajednice  da prihvati takvu osobu. To znači da osoba s invaliditetom ima pravo na integrirani život i rad s jednakim mogućnostima za aktivno sudjelovanje u društvenom životu.

Pravilan odnos i stalna komunikacija s vanjskim zainteresiranim stranama  jamči potpuni uspjeh u pružanju profesionalnih usluga te zadovoljstvo svih u procesu.

  1. ODGOVORNOSTI NA SVIM RAZINAMA

Velika odgovornost i stalno usavršavanje naših zaposlenika vodi do profesionalnog i osobnog razvoja te kvalitetnije usluge. Odgovornost prema korisnicima ne smije biti  iz sažaljenja  već iz nastojanja da ih učine  korisnima  u svojoj sredini. Na taj način korisnici također postaju sretni i odgovorni za sebe, uzimaju  sudbinu u svoje ruke, pa tako ne ovise o drugima, niti o trenutnim okolnostima.

Sposobnost čovjeka da osjeća svoju odgovornost jedan je od ključnih elemenata sreće i uspjeha. Čovjek pati onoliko koliko nije u mogućnosti preuzeti odgovornost za svoj život. Kad smo odgovorni, onda potvrđujemo vrijednost onoga što nam je prirodom dano – slobodna volja i sposobnost da utječemo na svoj život.

  1. DOSTOJANSTVO SOLIDARNOSTI

Solidarnost  naših zaposlenika ogleda se u dragovoljnoj i socijalnoj koheziji, te spremnosti da se pomogne i daje podrška ljudima koji su korisnici naših usluga.