dokumenti

Financijski plan za 2020

Financijski izvještaji 2019

Bilješke fin.izvještaj 2019

Strateški-plan-Ministarstvo rada i mirovinskog sustava-2020.-2022.

Godišnji plan rada 2019

Izvješće o radu za 2018. – sažetak

Financijski plan za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021.

Financijski izvještaji 1.1.-31.12.2018.

Izvješće o poslovanju i izvršenju financijskog plana za 2017.-sažetak

CPRZ – Financijski plan poslovanja 2017.

Financijski izvještaji 2016

Statut

Pravilnik o radu