Usluge

Provedba profesionalne rehabilitacije definirana je kao javna služba. Provoditelji usluga profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom su centri za profesionalnu rehabilitaciju, a uspostavlja ih ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Centri mogu osnovati svoje ispostave ili mobilne timove kako bi usluge bile dostupnije korisnicima. Izabrani provoditelji profesionalne rehabilitacije obvezni su usluge provoditi sukladno donesenim Standardima usluga profesionalne rehabilitacije.

Naslovnica / Usluge
 • Cover Cprz 1 1

  Usluga 1

  NAZIV USLUGE: Rehabilitacijska procjena razine radnih sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa

  CILJ USLUGE: utvrđivanje trenutačnog stanja osobe s invaliditetom te utvrđivanje daljnjih aktivnosti i mjera koje su potrebne za osmišljavanje plana profesionalne rehabilitacije i poboljšanje mogućnosti za razvoj profesionalne karijere

  TRAJANJE: do 6 sati na dan (maksimalno 30 sati tjedno), a može trajati i dulje, ali ne dulje od 150 sati i to kada se radi o složenijim oštećenjima

 • Shutterstock 465002885 1

  Usluga 1.1

  NAZIV USLUGE: Rehabilitacijska procjena – utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad

  CILJ USLUGE: utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad zaposlenim i nezaposlenim osobama s invaliditetom koje do sada nisu ispunile kriterije za upis u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom

  TRAJANJE: do 6 sati

 • Shutterstock 571539697 1

  Usluga 2

  NAZIV USLUGE: Pomoć u prevladavanju različitih poteškoća koje onemogućuju uključivanje u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije

  CILJ USLUGE: pružanje stručne pomoći korisniku u prevladavanju poteškoća koje mu otežavaju uključivanje na tržište rada ili daljnje usluge profesionalne rehabilitacije kroz individualne ili grupne metode

  TRAJANJE: ovisno o individualnim potrebama korisnika, a maksimalno do godinu dana

 • Shutterstock 1069826276 1

  Usluga 3

  NAZIV USLUGE: Izrada perspektiva

  CILJ USLUGE: odabir najprikladnijih programa obrazovanja/osposobljavanja definiranih kroz opću profesionalnu orijentaciju, analizu zanimanja i pronalaženje zanimanja

  TRAJANJE: 3 tjedna

 • Shutterstock 793468369 1

  Usluga 4

  NAZIV USLUGE: Analiza određenog radnog mjesta i radnog okruženja

  CILJ USLUGE: procijeniti usklađenost radnog mjesta s ostalim radnim i općim sposobnostima osobe s invaliditetom te njezinim iskustvima, znanjima i vještinama stečenim poslom ili osposobljavanjem 

  TRAJANJE: 20 do 40 sati

 • Shutterstock 503761642 1

  Usluga 5

  NAZIV USLUGE: Stručna podrška i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s kraćim obrazovnim programom

  CILJ USLUGE: pomoći osobi s invaliditetom da se uspješno svlada posao, uspješno se integrira u radno okruženje te da zadrži posao ili napreduje u poslu

  TRAJANJE: 3 do 12 mjeseci

 • Shutterstock 1517636066 1

  Usluga 6

  NAZIV USLUGE: Stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i radnom okruženju

  CILJ USLUGE: pomoći osobi s invaliditetom da se uspješno svlada posao, uspješno se integrira u radno okruženje te da zadrži posao ili napreduje u poslu

  TRAJANJE: 3 do 12 mjeseci

 • Shutterstock 1813787993 1

  Usluga 7

  NAZIV USLUGE: Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija – RADNI CENTAR 

  CILJ USLUGE: praktično usvajanje i uvježbavanje stručnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje jednostavnih i pomoćnih poslova, razvijanje i poboljšavanje socijalnih vještina te neposredna priprema osobe s invaliditetom za tržište rada

  TRAJANJE: 3 do 12 mjeseci

 • Shutterstock 1721619694 1

  Usluga 8

  NAZIV USLUGE: Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija – VIRTUALNA RADIONICA

  CILJ USLUGE: praktično stjecanje i usavršavanje stručnih znanja i vještina u administrativnim i računovodstvenim poslovima te poboljšavanje socijalno-komunikacijskih sposobnosti s ciljem neposredne priprema osobe s invaliditetom za tržište rada

  TRAJANJE: 6 do 12 mjeseci

 • Shutterstock 187933352 1

  Usluga 9

  NAZIV USLUGE: Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba), te potrebne prilagodbe opreme i sredstva za rada (tehnička prilagodba)

  CILJ USLUGE: veća radna učinkovitost osobe s invaliditetom, izdržljivost i pouzdanost, sigurno obavljanje posla te razumna prilagodba rada osobi s invaliditetom

  TRAJANJE: do 20 sati

 • Image11

  Usluga 10

  NAZIV USLUGE: Procjena radne učinkovitosti

  CILJ USLUGE: ostvarivanje prava na subvenciju plaće zaposlene osobe s invaliditetom

  TRAJANJE: do 25 sati

 • Shutterstock 1780156493 1

  Usluga 11

  NAZIV USLUGE: Radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu

  CILJ USLUGE: usvajanje novih i usavršavanje postojećih radnih vještina kroz rad na konkretnom radnom mjestu, jačanje radnih potencijala, povećanje efikasnosti rada i mogućnosti za uspješnu prilagodbu u radnoj okolini

  TRAJANJE: od 3 mjeseca do 9 mjeseci

 • Shutterstock 1727923933 1

  Usluga 12

  NAZIV USLUGE: Obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje s kraćim obrazovnim programom

  CILJ USLUGE: stjecanje potrebnih kvalifikaciji, teorijskih i praktičnih znanja za obavljanje poslova određenog zanimanja kroz verificirane obrazovne programe

  TRAJANJE: ovisno o trajanju programa