Cjenik usluga

Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije donosi ministar rada i mirovinskog sustava na temelju Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije za 2019. godinu

USLUGE PROFESIONALNE REHABILITACIJE cijena
1. Rehabilitacijska procjena razine radnih sposobnosti, znanja,vještina, radnih navika i profesionalnih interesa 120,00 kn/sat*
– utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad 720,00 kn/dan
2. Pomoć u prevladavanju različitih poteškoća koje onemogućuju uključivanje u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije  
– individualno savjetovanje 100,00 kn/sat
– grupno savjetovanje  30,00 kn/sat
– individualna psihoterapija  150,00 kn/sat
– grupna psihoterapija  55,00 kn/sat
3. Izrada perspektiva  600,00 kn/dan**
4. Analiza određenog radnog mjesta i radnog okruženja  120,00 kn/sat
5. Stručna podrška i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s kraćim obrazovnim programima 120,00 kn/sat
6. Stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i u radnom okruženju  120,00 kn/sat
7. Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Radni centar) 1.500,00 kn/mjesečno/po korisniku
8.  Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Virtualna radionica)  1.500,00 kn/mjesečno/po korisniku
9. Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba), te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba) 120,00 kn/sat
10. Procjena radne učinkovitosti 120,00 kn/sat

11. Radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu – cijena usluge ne utvrđuje se u zasebnom iznosu jer je uračunata se u cijenu usluge 1., 4. i 6. koje su njezin sastavni dio

12. Obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje s kraćim obrazovnim programom – cijena usluge utvrđuje se ovisno o verificiranim programima obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja

 

*za svaki sat iznad osnovne propisane satnice odobrava se popust od 25% na cijenu sata

**za svaki dodatni dan iznad osnovnog tjedna odobrava se popust od 25% na cijenu dana

 

Prethodni cjenici usluga profesionalne rehabilitacije:

cjenik_usluga_profesionalne_rehabilitacije_2018.

cjenik_usluga_profesionalne_rehabilitacije_2017.

cjenik_usluga_profesionalne_rehabilitacije_2016.

cjenik_usluga_profesionalne_rehabilitacije_2015.