Preuzimanje narudžbenice

Naslovnica / Narudžbenica

Kako biste naručili usluge CPRZ-a potrebno je ispuniti obrazac narudžbenice koji se nalazi uz tekst.

Obrazac se sastoji od više polja koja je potrebno ispuniti, a obavezna polja označena su zvjezdicom (*).

Na narudžbenici možete odabrati samo jednu uslugu. Ako niste sigurni koju uslugu trebate, detaljan opis usluga možete pronaći na poveznici https://cprz.hr/usluge.

Po ispunjavanju svih traženih polja obrasca, odaberite polje „Preuzmi narudžbenicu“ koje se nalazi na samom kraju obrasca.

Pritiskom na polje „Preuzmi narudžbenicu“, narudžbenica popunjena traženim podacima preuzima se u PDF formatu na Vaše računalo. Istu je zatim potrebno ispisati, datirati i potpisati (te ovjeriti pečatom – za pravne osobe).

Takvu ispunjenu i potpisanu narudžbenicu, zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom, dostavite skeniranu e-mailom na info@cprz.hr ili poštom na adresu Ulica Republike Austrije 1, 10 000 Zagreb.

Molimo Vas da nam uz narudžbenicu dostavite i preslike dodatne dokumentacije (koja se odnosi na korisnika usluge), a kako slijedi:

1. Dokaz o invaliditetu (nalaz i mišljenje, rješenje – ukoliko ga posjedujete)

2. Medicinska dokumentacija (specijalistički nalazi, otpusna pisma i sl.)

3. Dokaz o stupnju obrazovanja

4. Diplome, potvrde i uvjerenja o dodatnim edukacijama

5. Ukoliko osoba ima staratelja molimo donijeti kopiju rješenja

6. Potvrda o nezaposlenosti HZZ-a (za nezaposlene osobe)

7. Dokaz o radnom iskustvu i radnom stažu (ispis iz elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

8. Ugovor o radu (za zaposlene osobe)

Ako zbog veličine privitaka niste u mogućnosti dostaviti svu potrebnu dokumentaciju putem redovnog e-maila, slobodno nam je dostavite putem nekog od servisa za slanje velikih datoteka (npr. Jumbo Mail, WeTransfer ili slično).

Ako imate ikakvih dodatnih pitanja, slobodno se obratite djelatnicima CPRZ-a telefonski (01/6461-230) ili e-mailom (info@cprz.hr).

Obvezna polja označena su zvjezdicom *

Naručitelj postupka
Korisnik državnog proračuna *
Korisnik postupka
Zaposlen *
Tražene usluge centra
Priložena dokumentacija (navedite koju dokumentaciju prilažete narudžbenici)