Naš tim

Naslovnica / Nas-tim

NAŠ TIM

Ravnatelj

Josip Držaić


Stručna služba za profesionalnu rehabilitaciju

Rukovoditelj: Tea Botinčan - 01/5563-050


Odjel rehabilitacijske procjene

Rukovoditelj: Magdalena Rafaj - 01/5563-045


Odjel stručne podrške i praćenja

Rukovoditelj: Valentina Nemet - 01/6461-231


Odjel za rad s poslodavcima

Rukovoditelj: Darko Sobota - 01/6461-233


Služba upravljanja

Rukovoditelj: Filip Kozlica - 01/5563-041


Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova

Rukovoditelj: Jasna Gašparović – 01/6461-491


Odjel financija i računovodstva

Sonja Turk – 01/6461-490


Stručni tim

Rad Centra organiziran je kroz rad tri stručna tima. Svaki tim uključuje psihologa, socijalnog radnika, rehabilitatora, trenera/instruktora, reha-tehnologa i specijalistu medicine rada.


Voditelji stručnih timova:

Tea Botinčan – 01/5563-050

Magdalena Rafaj – 01/5563-045

Franka Morić – 01/6461-231


Službenik za zaštitu osobnih podataka

Jasna Gašparović – 01/6461-491

jasna.gasparovic@cprz.hr