Aktivnosti

Naslovnica / Aktivnosti / Primjer-strucne-prakse-u-sklopu-usluge-radnog-centra

PRIMJER STRUČNE PRAKSE U SKLOPU USLUGE RADNOG CENTRA

Objavljeno:15.03.2024
20240212 090636

Kako bi maksimalno ojačali radne potencijale i profesionalne kompetencije naših korisnika u sklopu usluge Radnog centra, trudimo se pronaći odgovarajuću stručnu praksu prema detektiranim preferencijama kroz radne aktivnosti i dodatne sadržaje koje se provode u CPRZ-u.

Navedeno smatramo iznimno važnim kako bi kod korisnika potakli i održali intrinzičnu motivaciju za rad, a i kako bi naši korisnici stekli što bolji uvid u svoje radne kompetencije te stekli stvarnu sliku radnog mjesta.

Jedan od poslodavaca s kojim imamo ostvarenu suradnju je poduzeće ELODA d.o.o. koje se bavi proizvodnjom dijelova za automobilsku industriju. Upravo je njihovo područje djelovanja ono koje je kod našeg korisnika koji im je upućen na stručnu praksu bilo od presudne važnosti kod biranja mjesta prakse. Materijali na kojima je korisnik izvodio radne aktivnosti u CPRZ-u (artikli za domaćinstvo, uredski pribor, materijali partnera…) nisu do kraja potakli razvoj radnih potencijala korisnika, a razgovorima je detektirano da korisnik preferira razne mehaničke dijelove koje sastavlja u slobodno vrijeme.

Korisnik je prema vlastitim preferencijama upućen kod navedenog poslodavca na stručnu praksu te je pažljivim, individualiziranim odabirom navedenog, stekao jasniji uvid u svoje radne kompetencije te stekao stvarnu sliku rada na materijalima od vlastita interesa.