O cprz

Naslovnica / O-nama

O CENTRU

Centar za profesionalnu rehabilitaciju “Zagreb” osnovan je 19. veljače 2015. godine kao ustanova za organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom. Osnivači Centra su Republika Hrvatska sa osnivačkim udjelom od 40% i Grad Zagreb sa osnivačkim udjelom od 60%. Temeljem Uredbe o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju “Zagreb” (Narodne novine 9/2019), koja je stupila na snagu 26. siječnja 2019., Republika Hrvatska u cijelosti je preuzela osnivačka prava i obveze nad Centrom.

Djelatnost Centra je organiziranje i izvođenje usluga profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom, što uključuje sljedeće mjere i aktivnosti:

 • sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti
 • profesionalno informiranje, savjetovanje i procjenu profesionalnih mogućnosti
 • analiza tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad
 • procjenu mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja
 • radno osposobljavanje, obrazovanje i programe održavanja i usavršavanja radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja
 • informiranje i savjetovanje o mogućnostima koje asistivna tehnologija pruža u učenju i radu
 • provođenje pojedinačnih i skupnih programa za unaprjeđenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu
 • informiranje i savjetovanje o primjeni različitih učinkovitih tehnika u učenju i radu
 • razvoj motivacije i osposobljavanje osoba s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije
 • tehničku pomoć i podršku u provedbi usluga profesionalne rehabilitacije, praćenje i procjenu rezultata profesionalne rehabilitacije
 • informiranje i podršku u izvorima financiranja
 • izvođenje programa socijalnog uključivanja
 • izvođenje praktičnog dijela osposobljavanja za rad u tijeku profesionalne rehabilitacije
 • izrađivanje posebnih programa za određenu ciljnu skupinu koja se nalazi u nepovoljnom položaju na tržištu rada
 • posredovanje pri zapošljavanju korisnika tijekom i nakon provedene profesionalne rehabilitacije.

Centar vodi sljedeće evidencije temeljem odredbe čl. 28. Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (Narodne novine 75/18 i 145/20):

 • evidenciju osoba s invaliditetom za koje je izrađen nalaz i mišljenje da su privremeno nezapošljivi,
 • evidenciju osoba s invaliditetom za koje je izrađen nalaz i mišljenje da su zapošljivi na zaštitnim radnim mjestima,
 • evidenciju osoba s invaliditetom za koje je izrađen nalaz i mišljenje da su zapošljivi u integrativnim radionicama,
 • evidenciju osoba s invaliditetom za koje je izrađen nalaz i mišljenje s prijedlogom subvencije plaće,
 • evidenciju izrađenih nalaza i mišljenja s planom prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada,
 • detaljnu evidenciju o rehabilitantima,
 • evidenciju naručitelja usluga
 • evidenciju korisnika i poslodavaca za koje se plaćaju usluge stručne podrške.

Centar za profesionalnu rehabilitaciju “Zagreb” primjenjuje sustav upravljanja uslugama profesionalne rehabilitacije u skladu s normom EN ISO 9001 : 2015.


POLITIKA KVALITETE

“Kad prihvatimo život kakav on jest, u svoj njegovoj raznolikosti i složenosti, tek tada smo u stanju uistinu se radovati životu, biti zahvalni i preuzeti odgovornost za svaki proživljeni trenutak, kakav god on bio”.

Centar za profesionalnu rehabilitaciju “Zagreb” svoju misiju temelji na pet osnovnih vrijednosti, i to:

 • DOSTOJANSTVO RADA

Bez zaposlenja bilo koja osoba gubi dostojanstvo. Dostojanstvo osoba s invaliditetom zasigurno počiva na činjenici da za njih postoje vrijednosti prema kojima usmjeravaju svoje živote, a jedna od njih je pravo na rad. Svojom misijom, djelovanjem i postojanjem, centar za profesionalnu rehabilitaciju daje svoj doprinos uključivanja osoba s invaliditetom u sve tijekove društva.

Osim toga, Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ aktivnom brigom, obuhvatnom i profesionalnom realizacijom poslova stvara povjerenje i poboljšava zadovoljstvo kod korisnika naših usluga.

 • DOSTOJANSTVO STRUKE I KOMPETENCIJE

Zahtijevana kvaliteta i visoko zadovoljstvo korisnika naših usluga je moto i obveza svih naših radnika i procesa. Stalnim podizanjem znanja, stavova, vještina i drugih karakteristika podižemo osobne kompetencije svojih zaposlenika i ustanove kao cjeline. U svom radu, naši zaposlenici, poštuju dostojanstvo korisnika naših usluga, i njihovih obitelji ili skrbnika, štiteći ih od nepotrebnog rizika i podupiru socijalnu pravdu. Prilikom pružanja usluga posebno se pridaje pažnja primjeni individualnog pristupa prema svakom korisniku, uzimajući u obzir doprinos pojedinca njegovim uključivanjem u samoprocjenu, povratne informacije i vrednovanje kako osobnih ciljeva, tako i ciljeva profesionalne rehabilitacije.

 • DOSTOJANSTVO ZAJEDNIŠTVA

Dostojanstvo osobe s invaliditetom temelji se na vlastitom shvaćanju i razumijevanju sebe, te zrelosti i spremnosti zajednice da prihvati takvu osobu. To znači da osoba s invaliditetom ima pravo na integrirani život i rad s jednakim mogućnostima za aktivno sudjelovanje u društvenom životu.

Pravilan odnos i stalna komunikacija s vanjskim zainteresiranim stranama jamči potpuni uspjeh u pružanju profesionalnih usluga te zadovoljstvo svih u procesu.

 • ODGOVORNOSTI NA SVIM RAZINAMA

Velika odgovornost i stalno usavršavanje naših zaposlenika vodi do profesionalnog i osobnog razvoja te kvalitetnije usluge. Odgovornost prema korisnicima ne smije biti iz sažaljenja već iz nastojanja da ih učine korisnima u svojoj sredini. Na taj način korisnici također postaju sretni i odgovorni za sebe, uzimaju sudbinu u svoje ruke, pa tako ne ovise o drugima, niti o trenutnim okolnostima.

Sposobnost čovjeka da osjeća svoju odgovornost jedan je od ključnih elemenata sreće i uspjeha. Čovjek pati onoliko koliko nije u mogućnosti preuzeti odgovornost za svoj život. Kad smo odgovorni, onda potvrđujemo vrijednost onoga što nam je prirodom dano – slobodna volja i sposobnost da utječemo na svoj život.

 • DOSTOJANSTVO SOLIDARNOSTI

Solidarnost naših zaposlenika ogleda se u dragovoljnoj i socijalnoj koheziji, te spremnosti da se pomogne i daje podrška ljudima koji su korisnici naših usluga.