Usluge

Usluga 1

Rehabilitacijska procjena razine radnih sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa

Rehabilitacijska procjena je početna faza u procesu profesionalne rehabilitacije. Uključenje u profesionalnu rehabilitaciju razumijeva individualno utvrđivanje trenutačnog stanja osobe s invaliditetom (rehabilitacijsku procjenu/sveobuhvatnu dijagnostiku).

Usluga je usmjerena na cjelovitu procjenu osobe s invaliditetom i to na:

  • utvrđivanje utjecaja invaliditeta na radnu sposobnost (medicinski status)
  • utvrđivanje socijalne situacije/motivacije (socijalna anamneza)
  • utvrđivanje prijašnjeg radnog iskustva (profesionalna anamneza)
  • psihološku procjenu (psihodijagnostiku)
  • utvrđivanje postojećih školskih znanja i znanja rada na računalu
  • procjenu radnog funkcioniranja