Usluge

Usluga 1.1

Rehabilitacijska procjena – utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad

Rehabilitacijska procjena – utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad usmjerena je na cjelovitu procjenu osobe s invaliditetom zbog utvrđivanja stupnja poteškoća i prepreka u zapošljavanju i radu. Cilj usluge je utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad zaposlenim i nezaposlenim osobama s invaliditetom koje do sada nisu ispunile kriterije za upis u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.