Usluge

Naslovnica / Usluge / Usluga-11-2

Usluga 11

Radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu

Usluga podrazumijeva usvajanje novih i usavršavanja postojećih radnih vještina kroz rad na konkretnom radnom mjestu, jačanje radnih potencijala, povećanje efikasnosti rada i mogućnosti za uspješnu prilagodbu u radnoj okolini, pogotovo ako je osoba bila duže vrijeme izvan radnog procesa (dugotrajno bolovanje, duža nezaposlenost, iznenadne promjene u zdravstvenom stanju). Primjenjuje se model osposobljavanja na simuliranom (centar za profesionalnu rehabilitaciju) ili konkretnom (poslodavac) radnom mjestu.

Uslugom se stječe mogućnost iskustvenog učenja kroz rad te praktičnog stjecanja znanja, vještina i navika potrebnih za obavljanje radnih zadataka te se u konačnici razvija i povećava produktivnost osobe. 

Usluga, između ostalog, obuhvaća i pružanje stručne podrške kako osobi s invaliditetom tako i poslodavcu i ostalim zaposlenicima u radnom okruženju.

Prijedlog aktivnosti radnog osposobljavanja utvrđuje se nalazom i mišljenjem o provedenoj usluzi 1 Rehabilitacijska procjena i nalazom i mišljenjem o provedenoj usluzi 4 Analiza određenog radnog mjesta i radnog okruženja, na temelju čega se izrađuje Individualni plan profesionalne rehabilitacije te Plan individualne stručne podrške.