Usluge

Usluga 5

Stručna podrška i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s kraćim obrazovnim programom

U uslugu se uključuju korisnici nakon provedene usluge Rehabilitacijska procjena ili usluge Izrada perspektiva u situacijama kada centar za profesionalnu rehabilitaciju izvodi uslugu suradnji s nekom drugom ustanovom zbog čega su potrebni kontinuirano praćenje i stručna podrška korisniku i kada se predviđa da je korisniku tijekom profesionalne rehabilitacije potreban specifičan oblik stručne podrške prilagođen individualnim potrebama.

Usluga se provodi individualno, na temelju timski napravljenog Plana individualne stručne podrške i praćenja tijekom obrazovanja/osposobljavanja/usavršavanja kojim se definira:

 • cilj stručne podrške i praćenja tijekom procesa obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja
 • vrste stručne podrške te odgovarajuće metode i tehnike
 • provoditelj stručne podrške i praćenja
 • načini protoka informacija između provoditelja, korisnika i obrazovne ustanove ili poslodavca.

Usluga obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • prikupljanje potrebne dokumentacije za uključivanje u obrazovni proces u ustanovi koja ima verificirane programe obrazovanja odraslih te upis
 • utvrđivanje razlike ispita
 • organizacija tijeka obrazovanja
 • planiranje polaganja ispita i praćenje ostvarivanja plana
 • dogovaranje ispitnih rokova
 • koordinacija s obrazovnom ustanovom
 • pomoć u nabavi literature
 • pomoć u svladavanju učinkovitih tehnika učenja
 • organizacija individualne pomoći u učenju
 • pomoć pri izradi maturalnih i diplomskih radnji (pomoć u nabavi literature, pomoć u traženju dodatnih izvora informacija potrebnih za izradu radnje i sl.)
 • organiziranje stručne prakse
 • održavanje stalnih kontakata s poslodavcem (stručna praksa, podrška pri zapošljavanju)
 • informiranje o promjenama na tržištu rada
 • podrška u traženju zaposlenja
 • psihosocijalna pomoć u kriznim situacijama
 • dodatni sadržaji u sklopu usluge koji obuhvaćaju savjetodavne i psihoterapijske individualne i grupne metode i pristupe koji korisnicima omogućuju razvijanje, uvježbavanje i poboljšavanje socijalnih sposobnosti i vještina (komunikacijske vještine, rješavanje konfliktnih situacija mirnim putem i uz međusobno uvažavanje u privatnom životu i na radnom mjestu, razvijanje sposobnosti zauzimanja za samog sebe u društvenim situacijama), razvoj osjetljivosti za rad u grupi, odgovorno ponašanje, poboljšavanje radnih i higijenskih navika i sl.