Usluge

Usluga 6

Stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i radnom okruženju

Procjena potrebne stručne podrške za osobu s invaliditetom na određenom radnom mjestu utvrđuje se nalazom i mišljenjem o provedenoj usluzi 1 Rehabilitacijska procjena i nalazom i mišljenjem o provedenoj usluzi 4 Analiza određenog radnog mjesta i radnog okruženja. 

Usluga je namijenjena nezaposlenim i zaposlenim osobama s invaliditetom koje zbog posljedica tjelesnih, senzoričkih ili mentalnih poteškoća imaju prepreke pri uključivanju u radni proces ili pri zapošljavanju te im je potrebna individualizirana stručna podrška i praćenje u razdoblju prilagodbe poslu i radnom okruženju. Usluga je namijenjena i osobama koje imaju poteškoće u zadržavanju posla te u prilagodbi poslu i radnom okruženju zbog promjena u zdravstvenom stanju (npr. osobama kod kojih je u odrasloj dobi nastupilo teško oštećenje vida).

Cilj usluge je pomoći osobi s invaliditetom da uspješno svlada posao, da se uspješno integrira u radno okruženje te da zadrži posao ili napreduje u poslu.

Usluga se provodi individualno, na temelju timski izrađenog Plana individualne stručne podrške i praćenja na određenom radnom mjestu i u radnom okruženju, te obuhvaća sljedeće elemente:

  • definiranje ciljeva programa stručne podrške i praćenja
  • definiranje provedbe potrebne vrste i sadržaja stručne podrške usmjerene na korisnika, te metode rada (savjetovanje i informiranje, praćenje i nadzor na radnom mjestu, osposobljavanje korisnika za vještine i sposobnosti koje se traže na konkretnom radnom mjestu, tehnička podrška za prilagodbu radnog mjesta i sredstava rada, prenošenje općih radnih kompetencija poput izdržljivosti, fleksibilnosti i sl., stručna podrška u situacijama indirektno povezanim s poslom (vježbanje dolazaka i odlazaka s posla, komunikacija sa suradnicima na poslu, poštovanje radnog vremena i vremena za odmor itd.) i sl.)
  • definiranje provedbe potrebne vrste i sadržaja stručne podrške usmjerene na poslodavca, te metode rada (savjetovanje i informiranje, dodatno savjetovanje za promjene na radnom mjestu koje bi poslodavac trebao poduzeti i sl.)
  • definiranje provedbe potrebne vrste i sadržaja stručne podrške usmjerene na radno okruženje, te metode rada (poticanje prirodne socijalne podrške, razvoj suradničkih odnosa na poslu i sl.)
  • definiranje trajanja stručne podrške i praćenja